Jak działamy

Crowdfunding 2.0


 

Gdzie zauważyliśmy potrzebę?

Nauka i biznes

Budujemy mosty pomiędzy światem naukowców, badaczy i popularyzatorów nauki a światem przedsiębiorców i biznesu.

Prowadzenie badań naukowych i działalności badawczo-rozwojowej bardzo często jest kosztowne i pracochłonne. Nie jest przy tym łatwe przebicie się ze swoimi ideami i pozyskanie finasowania lub inwestorów. Tym trudniejsze jest to zadanie im młodsi są naukowcy i badacze lub im bardziej nowatorskie działania podejmują.

Szeroko rozumiany „Świat nauki” potrzebuje sposobu, a także miejsca na prezentację swoich planów lub działań, który pozwoli w szybki i prosty sposób pokazać na czym polega dany pomysł lub praca, a także pozwoli pozyskać jego dofinansowanie lub zainteresowanie inwestorów.

 

Nasze rozwiązanie

Platforma łącząca biznes z nauką

 • Rynkowe i społecznościowe finasowanie lub współfinansowanie projektów naukowych i popularnonaukowych.
 • Prezentowanie swoich pomysłów oraz poszukiwanie inwestorów w ramach opcji „wsparcia całkowitego” – jeszcze przed uruchomieniem projektu w ramach crowdfundingu,
 • Ocena lub weryfikacja kluczowych Projektów przez Radę Naukową lub Ekspertów.
 • Gamification, czyli „grywalizacja” – Konkursy i Projekty związane z nauką lub popularyzacją nauki.
 • Szansa rozwoju dla młodych naukowców i realizacji interesujących ich projektów. Szansa dla biznesu pozyskania interesujących pomysłów.

 

Rada Naukowa

Eksperci i ich rola

Kluczowe Projekty, które mają być umieszczane w Serwisie ScienceShip.com są, przed ich uruchomieniem, oceniane lub weryfikowane przez Radę Naukową, w skład której wchodzą Eksperci z różnych dziedzin. Wsparcie i ocena przez Radę Naukową działającą we współpracy z ScienceShip.com służy w szczególności zapewnieniu:

 • jakości – poprzez ocenę jakościową projektów w poszczególnych obszarach oraz współdecydowanie o publikacji w Serwisie – na zasadach określonych w Regulaminach Serwisu Scienceship.com
 • współpracy interdyscyplinarnej i międzyuczelnianej, (medycyna/bioinżynieria/technologie IT/politechniki etc.), a także pomiędzy instytucjami naukowymi a przedsiębiorcami,
 • wiarygodności – jako kluczowej kwestii dla sukcesu projektu i pozyskania wsparcia społecznego lub inwestorskiego,
 • doświadczenia – wynikającego z wiedzy zdobytej w projektach naukowych

Jednocześnie, Projekty mogą być oceniane i weryfikowane przez innych ekspertów powołanych przez Usługodawcę w zakresie i w celach wskazanych powyżej.

 

Finansowanie Serwisu

Opłaty na rzecz Usługodawcy w zakresie działań ScienceShip.com

1) Zarejestrowanie się Użytkownika jest bezpłatne. Utrzymywanie jego konta w Serwisie jest również bezpłatne.

2) Udzielenie przez Użytkownika wsparcia w zakresie Projektu wspierania społecznościowego (crowdfunding) lub zgłoszenie uczestnictwa przez tego Użytkownika w Konkursie nie wiąże się również z koniecznością ponoszenia żadnych opłat przez tego Użytkownika na rzecz Usługodawcy (właściciela Serwisu).

3) Opłaty, które pobiera Usługodawca w ramach Serwisu Scienceship.com dotyczą dopiero tych Użytkowników, którzy są sami jednocześnie Organizatorami Projektów lub Konkursów.

 • Usługodawca pobiera 6%* od wartości każdej kwoty wsparcia otrzymywanej przez Organizatora Projektu wspierania społecznościowego (crowdfunding). Zatem, dopiero kiedy Organizator sam otrzymuje wsparcie/zarabia, opłata jest pobierana przez Usługodawcę we wskazanej powyżej wartości procentowej.
 • Usługodawca pobiera ustalone wynagrodzenie od Organizatora Konkursu za uruchomienie poszczególnego Konkursu (zobacz „Opłaty i bezpieczeństwo płatności”).

4) Usługodawca zarabia również na reklamach lub dodatkowych usługach, w tym w szczególności świadczonych na rzecz lub realizowanych we współpracy z podmiotami, które mają tytuł Patrona lub Partnera Serwisu Scienceship.com

5) Usługodawca sam może być również Organizatorem Projektów wspierania społecznościowego (crowdfunding) i z tego tytułu uzyskiwać wsparcie/środki finansowe, przeznaczone na rozwój Serwisu lub uruchomienie jego nowych funkcjonalności lub promocję jego lub Projektów i Konkursów.

*Należy pamiętać, że dodatkowe koszty ponoszone przez Organizatora związane z obsługą transakcji wynikają z prowizji PayPal (zobacz zakładkę „Opłaty i bezpieczeństwo płatności”), a także wiążą się z przygotowaniem i dostarczeniem Nagród jako świadczeń wzajemnych.Partnerzy ScienceShip.com
advox-logo.png
Science Legal logo - na www scienceship.com.png
MIS logo na www scienceship.com_v02.png
PSE logo na www scienceship.com_v02.png
LOGO_BTM_png_RM_na_www.png
scienceship-logo-sciencepr.png
UMK - na www partner.jpg
logo-klaster-bri-wwwscs.png
fundacja-1-wwwscs.png
Wszystkie prawa zastrzeżone © Scienceship.com 2017
Znajdź nas na:
Development by ADVOX