Informacje o konkursie

Dołącz do ScienceShip.com i zostań PARTNEREM serwisu!

Główny partner
Organizator konkursu:

ScienceShip
Do końca:   0 dni
Nagroda główna: Umowa o współpracy i plakaty
Wprowadzenie do konkursu

Stworzyliśmy platformę ScienceShip.com, która ma łączyć - z jednej strony - naukowców i popularyzatorów nauki z pomysłami oraz – z drugiej strony – inwestorów i mecenasów nauki, którzy mają zasoby aby zrealizować te pomysły. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że jako pierwsi przygotowaliśmy takie połączenie rozwiązań i system interakcji użytkowników, jaki jest dostępny na ScienceShip.com Stąd, jak przystało na zespół nakierowany na rozwój nauki, postanowiliśmy również sami przetestować nasze rozwiązanie na sobie, właśnie poprzez ten konkurs. Służy on możliwości poznania i wyłonienia instytucji lub przedsiębiorców, którzy chcieliby i mogliby współpracować z ScienceShip.com jako Partnerzy serwisu.

Zadanie konkursowe i kryteria wyboru zwycięzcy konkursu

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie i zgłoszenie przez użytkownika, zarejestrowanego jako „Instytucja” w serwisie, propozycji możliwych obszarów i zasad współpracy z ScienceShip.com

Zwycięzcy konkursu będą wybierani przez komisję konkursową powołaną przez organizatora (ScienceShip.com którego właścicielem jest Signovis sp. z o.o.) na podstawie następujących kryteriów oceny zgłoszonych przez uczestników zadań konkursowych : a) kreatywności złożonej propozycji dotyczącej obszarów i zasad współpracy, b) zgodności tej propozycji z celami i modelem działania ScienceShip.com, c) zaproponowanych warunków współpracy, d) terminu zgłoszenia.

Spośród zgłoszeń uczestników wybranych zostanie do 4 (czterech) podmiotów (zwycięzców konkursu), z którymi podjęte zostaną negocjacje w celu zawarcia odpowiedniej umowy o współpracy partnerskiej z ScienceShip.com.

Harmonogram i przebieg konkursu

W konkursie na bieżąco przyjmowane i analizowane są zgłaszane propozycje (zadania konkursowe), aż do ostatniego dnia trwania konkursu. Im szybciej zostanie zgłoszona taka propozycja współpracy przez uczestnika, tym większe ma on szanse na zostanie zwycięzcą konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu, w terminie do 5 dni kalendarzowych (w części „notatki’ w ramach ogłoszenia konkursowego), a także zostaną wysłane informacje e-mail do uczestników, którzy zostali wybranymi zwycięzcami konkursu.

W przypadku wyboru przez komisję konkursową zgłoszonego zadania konkursowego (propozycji współpracy), ScienceShip.com przystąpi niezwłocznie do potwierdzenia lub negocjowania tej propozycji współpracy z uczestnikiem, który zgłosił wybrane zadanie konkursowe, a następnie – jeśli strony uzgodnią te warunki współpracy - do podpisania odpowiedniej umowy o współpracy.

Kto może brać udział w wyzwaniu i opis nagród

W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie użytkownicy serwisu ScienceShip.com, zarejestrowani jako „Instytucje”, w myśl § 1 ust. 3 pkt 4 ppkt (ii) „Regulaminu Serwisu „ScienceShip.com” – dotyczącego organizacji Konkursów (gamification)”. Uczestnikami konkursu mogą być zatem w szczególności: uczelnie wyższe, instytucje naukowe, przedsiębiorcy, fundusze inwestycyjne, klastry, organizacje pozarządowe.

Tym samym, konkurs ten nie jest kierowany do: (i) podmiotów niezarejestrowanych w ogóle w serwisie oraz do (ii) grupy „konsumentów” zarejestrowanych w ScienceShip.com, to jest osób korzystających z serwisu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nagroda dla każdego uczestnika, który zostanie wyłonionym zwycięzcą konkursu, obejmuje:

1) Zaproszenie do negocjacji warunków współpracy z ScienceShip.com – a następnie – jeśli strony uzgodnią wspólnie te warunki - do podpisania odpowiedniej umowy o współpracy przez wyłonionego uczestnika z ScienceShip.com . Umowa taka będzie: a) upoważniała do używania tytułu „Partnera ScienceShip.com”, b) uprawniała do zamieszczenia logo i informacji o Partnerze w serwisie ScienceShip.com przez cały okres obowiązywania umowy partnerskiej; c) zawierała postanowienia dotyczące promowana Partnera przez ScienceShip.com i na „profilu” serwisu zamieszczonym na Facebook; d) określała zniżki dla Partnera za usługi świadczone przez ScienceShip.com;

2) Upominek: dwa oficjalne plakaty „Join ScienceShip.com” w

Regulamin konkursu i dodatkowy opis

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się załączonym regulaminem konkursu, z uwzględnieniem poniższych warunków. Wysłanie zgłoszenia do konkursu stanowi akceptację regulaminu konkursu wraz z poniższymi warunkami.   1) Przyjmuje się, że zgłoszenia konkursowe uczestnika nie stanowią oferty, ale jedynie zaproszenie do negocjacji. 2) Zarówno uczestnik, który zgłosił zadanie konkursowe wybrane przez komisję konkursową, jak i ScienceShip.com mogą nie uzgodnić warunków współpracy umownej i tym samym – w takiej sytuacji – nie zawrzeć umowy o współpracy. Takie działanie nie powoduje jednakże powstania jakichkolwiek roszczeń pomiędzy stronami z tego tytułu. 3) Organizator (ScienceShip.com, którego właścicielem jest Signovis sp. z o.o.) nie nabywa majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zadania konkursowego, czyli zgłoszonej propozycji współpracy. ScienceShip.com i zwycięzca konkursu dopiero określają zasady współpracy w odpowiedniej umowie i na zasadach tam wskazanych. 4) Organizator zobowiązuje się do zachowania w poufności szczegółów dotyczących zgłoszonej przez uczestnika propozycji współpracy (zadanie konkursowe) w ramach konkursu. ScienceShip.com i zwycięzca konkursu dopiero określają zasady współpracy w odpowiedniej umowie i na zasadach tam wskazanych.   ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! Zespół ScienceShip.com


Do góry
Załączniki
Nazwa pliku Rozmiar pliku Opis pliku
regulamin-konkursu-scienceship-2016-05-09.pdf 170.02 KB Regulamin konkursu


Do góry
Wszystkie prawa zastrzeżone © Scienceship.com 2017
Znajdź nas na:
Development by ADVOX