Informacje o projekcie

Nowa biomechanika

Organizator projektu

Anatomytrains Research Group
Zebrane 1 400 PLN
3 %
Cel    50 000 PLN
Liczba wspierających: 9
Do końca: 0 dni
Wspierasz? Zaloguj się!
Wprowadzenie do projektu

Tym projektem rozpoczynamy rewolucję w biomechanice, czyli w badaniach właściwości mechanicznych tkanek i narządów w ciele ludzkim.

Wierzymy, że lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy wszystkimi strukturami ciała oraz jednoczesna ich analiza (zamiast selektywnej analizy każdej struktury oddzielnie) spowoduje pozytywny przełom w standardach profilaktyki, diagnostyki i leczenia układu ruchu. Zrozumienie ruchu jaki odbywa się pomiędzy poszczególnymi warstwami ciała jest kluczem do nowego spojrzenia na zasady biomechaniki. Nasze wstępne badania pokazują, że tkanki odpowiedzialne za uzyskanie określonego ruchu w stawie mogą zachowywać się inaczej przy zmianie punktu ciała, który inicjuje ruch. Oznacza to, że istnieje w danym miejscu możliwość „ślizgu” i relatywnego ruchu tkanek w jednym kierunku, gdy jednak brak go w przeciwnym kierunku. Daje to możliwość uzyskania lepszego zakresu ruchu przy zmianie elementu nadającego ruch tkance.

Chcemy, aby uzyskane przez nas wyniki badań, przyczyniły się do zmniejszenia dolegliwości i problemów ludzi z poruszaniem się, a także by spowodowały upowszechnienie się tych standardów terapeutycznych, które pozwalają na utrzymywanie sprawności ruchowej jak najdłużej. Nasz projekt to inwestycja w badania nad leczeniem osób mających problemy z poruszaniem się, jak i inwestycja w przyszłość, aby zminimalizować liczbę osób z takimi problemami.

Dołącz do naszej rewolucji i pomóż nam zrealizować pierwszą część badań. Viva la revolución biomecánica!

Opis jak będzie realizowany projekt (metodologia)

Nasz projekt jest podzielony na kilka etapów badań i działań.
1. Pokazanie tendencji zachowań tkanek w ludzkim ciele – badania i opracowanie naukowe.
2. Przedstawienie możliwości wpływania na organizację przestrzenną ciała przez użyciu odpowiedniej mobilizacji „ślizgu” w precyzyjnie wybranym kierunku i wektorze - badania i opracowanie naukowe. Innymi słowy chcemy zrozumieć jak poruszanie się poszczególnych warstw tkankowych wpływa na zdolności ruchowe ciała.
Opcjonalnie: jeżeli pozyskamy co najmniej 50.000 złotych

3. Stworzenie terapeutycznej metody ruchowej, która opierać się będzie o zasady nowej biomechaniki oraz w możliwie najszerszym zakresie, wprowadzenie tych zasad do leczenia manualnego.
Opcjonalnie: jeżeli pozyskamy co najmniej 80.000 złotych

4. Stworzenie modelu mechanicznego pokazującego główne zależności pomiędzy najważniejszymi warstwami ciała. Do tego kroku potrzebować będziemy pomocy specjalistów z zakresu mechaniki, fizyki, matematyki i informatyki.
Opcjonalnie: jeżeli pozyskamy 110.000 złotych i więcej

5. Wdrożenie, w możliwie najszerszym zakresie, zasad nowej biomechaniki do wielu obszarów związanych ze naszym zdrowiem zaczynając od postępowania terapeutycznego, przez stworzenie nowych systemów diagnostycznych aż po zmianę standardów postępowania medycznego w leczeniu dolegliwości narządu ruchu.

Znaczenie projektu

Projekt będzie miał istotne znaczenie dla rozwiązania problemu przewlekłych dolegliwości narządu ruchu, w szczególności u starzejącego się szybko społeczeństwa oraz wszystkich osób cierpiących na powszechnie występujące choroby cywilizacyjne takie jak bóle kręgosłupa i narządu ruchu. Zrozumienie tych skomplikowanych mechanicznych zależności w ludzkim ciele pozwoli na jeszcze skuteczniejsze rozwiązania terapeutyczne, które mogą zwiększyć skuteczność działania zachowawczego, dzięki czemu wielu pacjentów będzie mogło uniknąć konieczności zabiegów chirurgicznych wykonywanych w celu poprawienia jakości życia. Zasady „Nowej Biomechaniki” chcemy zaaplikować w metodach manualnej pracy z ciałem, metodach leczniczego ruchu, analizy ciała, systemach diagnostycznych używanych w medycynie oraz zmianie standardów postępowania w wielu problemach z jakimi współczesna medycyna obecnie radzi sobie w ograniczonym stopniu (szczególnie w zakresie leczenia dolegliwości przewlekłych).

Wdrożenie zasad „Nowej Biomechaniki” w system edukacji medycznej pomoże zmniejszyć koszty leczenia przewlekłych dolegliwości narządu ruchu. Naszym długofalowym celem jest rozpoczęcie tworzenia nowej dziedziny medycyny - medycyny przestrzennej odpowiedzialnej za zrozumienie przestrzennej organizacji ciała i jej wpływu na możliwość prawidłowej funkcji zarówno, układu ruchu jak i wszystkich pozostałych układów naszego ciała.

Opis budżetu projektu (na co potrzebne są środki)

Środki, w ramach ww. etapów i poziomów finansowania oraz stosowanie do nich, potrzebne będą w szczególności na:

a) badania wstępne, w szczególności obejmujące: Ocenę wpływu ukierunkowanego ruchu na przestrzenną organizację ciała. Chcemy sprawdzić czy można zmienić kształt i ułożenie ciała w przestrzeni poprzez odpowiednie ćwiczenia ruchowe. Udowodnienie ślizgów pomiędzy poszczególnymi warstwami ciała i określenie ich wielkości. To ile poszczególne warstwy ciała przemieszczają się względem siebie.

b) pozyskanie i użycie odpowiedniego sprzętu pomiarowego, to jest USG, mierniki przemieszczenia, wynajem laboratoriów badawczych, opłacenie zaangażowanych specjalistów.

c) wykonywanie eksperymentów badawczych obejmujących: ocenę istotności zaburzeń slizgów z punktu widzenia ich wpływu na ograniczenia zakresów ruchu czy występowanie bólu.

d) stworzenie strony internetowej, gdzie publikowane byłyby badania i ich wyniki

e) profesjonalne przygotowanie publikacji wyników badań i opracowanych modeli lub standardów

f) prowadzenie kolejnych, bardziej zaawansowanych badań, obejmujących: używanie różnych rodzajów bodźców do przywracania właściwych ślizgów pomiędzy poszczególnymi strukturami ciała. i porównywanie ich skuteczności. Przeprowadziliśmy już wstępne badania wpływu kierunkowo zastosowanego ruchu na ułożenie ciała i zakresy ruchomości. Wyniki zachęcają nas do kolejnych badań.

g) sfinansowanie nagród dla wspierających.

Harmonogram projektu (opis głównych etapów i terminy)

Do grudnia 2017 r. - Przeprowadzenie i opublikowanie pierwszych badań dotyczących tendencji ruchu warstw tkanek oraz wyższości wykonywania ruchu kierunkowego nad "rozciąganiem".
Do końca 2018 r. – Przeprowadzone zostałyby badania określające dokładny zakres ruchu poszczególnych warstw w ciele i opublikowane zostałyby wyniki w ich zakresie.
Do końca 2019 r. - Wdrożenia rozwiązań i standardów terapeutycznych opracowanych na podstawie wyników badań.

Co zrobię z pieniędzmi, gdy nie uzbieram całej kwoty i jak będę dalej realizował projekt

Przeprowadzimy część badań, które uda nam się sfinansować z pozyskanych środków w tym projekcie, a które pozwolą zacząć dokonywać zmian w rozumieniu ludzkiej biomechaniki na mniejszą skalę. Będziemy szukali również innych form dojścia do nowego modelu biomechanicznego dla rozumienia funkcjonowania ludzkiego ciała.

50 PLN
„Aktywista rewolucyjny”

Podziękowanie imienne (e-mail). Plakat „Join SCS” (e-mail). Zdjęcie „biomechanicznej kaczki” (listownie) oraz vlepka „Join SCS”).

Do tej pory wykupiono: 4/1000
Kup nagrodę
100 PLN
„Działacz rewolucyjny”

List wraz z załączonym zdjęciem „biomechanicznej kaczki” z podpisami zespołu. Plakat „Join SCS” (e-mail). Plakat „Join SCS” (papierowy)”.

Do tej pory wykupiono: 2/500
Kup nagrodę
200 PLN
„Agitator rewolucyjny”

List wraz z załączonym zdjęciem „biomechanicznej kaczki” z podpisami zespołu. Plakat „Join SCS” (papierowy). Kubek „Join SCS”.

Do tej pory wykupiono: 2/200
Kup nagrodę
300 PLN
„Propagandzista rewolucyjny”

Plakat „Join SCS” (papierowy) i elektroniczny. Kubek „Join SCS”. Podkładka pod myszkę “Join SCS”. Podziękowanie imienne na stronie www lub w artykule.

Do tej pory wykupiono: 0/100
Kup nagrodę
600 PLN
„Marsz rewolucyjny”

Plakat „Join SCS” (papierowy) i elektroniczny. Kubek „Join SCS”. Podkładka pod myszkę “Join SCS”. Podziękowanie imienne na stronie int. lub w artykule. Zaproszenie na jeden dzień - udział w badaniu.

Do tej pory wykupiono: 1/20
Kup nagrodę
2 000 PLN
Zestaw: „Pieśń rewolucyjna”

- 2 x Plakat „Join ScienceShip.com” (papierowy) i elektroniczny 2 x Kubek i 2x podkładka pod myszkę „Join the ScienceShip.com”. Podziękowanie imienne na stronie internetowej lub w opublikowanym artykule. Zaproszenie na 1 dzień na s...

Do tej pory wykupiono: 0/10
Kup nagrodę
10 000 PLN
„Etiuda rewolucyjna”

Oficjalny tytuł Sponsora projektu – i wskazywanie na stronie internetowej i we wszystkich publikacjach do końca 2017 r. 2 x Plakat, kubek i podkładka pod myszkę „Join ScienceShip.com”. Zaproszenie na jeden dzień na spotkanie z członka...

Do tej pory wykupiono: 0/3
Kup nagrodę
Zespół badawczy
Kierownik zespołu

Wojciech Cackowski
Kierownik zespołu

mgr koordynator publikacji badawczych


Marcin Siedlaczek

mgr koordynator merytoryczny


Anna Srokowska

Dr n. Med. koordynator badań


Grzegorz Srokowski

dr n. med. Michał Molski, Flebolog, Chirurg naczyniowy, Chirurg, konsultant obserwacji ślizgów tkankowych


Michał Molski

Charakterystyka zespołu

Zespół składa się z kilku najbardziej zaangażowanych osób i z grupy osób wspierających nas w tym procesie. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się od fascynacji kierownika zespołu zależnościami tkanek w ruchu.

Wojciech Cackowski jest nauczycielem metody Integracji Strukturalnej KMI opartej o koncepcję Anatomy Trains Thomasa Myersa. Dotychczas jego działalność związana była z nauczaniem metody Thomasa Myersa w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Metoda ta zajmuje się pracą nad relatywnym ułożeniem poszczególnych części ciała, kości i mięśni względem siebie przez co może wpływać na skuteczne pozbywanie się przewlekłych dolegliwości dzięki pracy manualnej terapeuty z pacjentem.

Metoda ta opiera się o koncepcję Anatomy Trains - Taśm Anatomicznych. Twórca tej metody stworzył mapę połączeń mięsniowo - powięziowych w ciele poprzez połączenie ze sobą mięśni biegnących w tym samym kierunku na podobnej głębokości dając im możliwość tworzenia długich łańcuchów tkankowych, które przekazują między sobą mechaniczne obciążenia układu ruchu.

Po ukończeniu szkoleń w metodzie KMI Wojciech Cackowski rozpoczął poszukiwania rozwiązań ruchowych, które będą rozwinięciem i uzupełnieniem metody manualnej jaką jest KMI. Te poszukiwania oparły się o dotychczasową praktykę jogi, która uzupełniona nowym rozumieniem zależności anatomicznych w ciele zapoczątkowała inne myślenie na temat roli wykonywanych ruchów lub poszczególnych Asan (Pozycji) w jodze.

Dodatkowe informacje

Dlaczego kaczka? Jedno z pierwszych badań, przeprowadzonych przez zespół, z racji ograniczonych środków było prowadzone na zakupionej w supermarkecie kaczce, do której – zamiast ją ugotować – włączyliśmy kuleczki metalowe, aby obserwować ich ruch (jako prowizorycznych czujników) pod ultrasonografem. Stąd, kaczka ta, która widnieje na zdjęciach stanowiących nagrody, stała się nieformalnym „symbolem” naszego przedsięwzięcia, jako że przyczyniła się do „kuchenno-naukowych rewolucji”.  

 

Szersze uzasadnienie projektu 

Nowe zasady biomechaniki uwzględniają połączenia mięśniowo - powięziowe oraz relatywny ruch warstw powięziowych względem siebie. W analizie mechanicznej należy uwzględnić możliwość pewnego ruchu sąsiadujących struktur względem siebie. Jeśli ten relatywny „ślizg” zostaje zaburzony to wpływa na jakość, kontrolę, zakres i swobodę poruszania się. Uważamy, że to zrozumienie ruchu jaki odbywa się pomiędzy poszczególnymi warstwami ciała jest kluczem do nowego spojrzenia na zasady biomechaniki.

Nasze wstępne badania pokazują, że tkanki odpowiedzialne za uzyskanie określonego ruchu w stawie mogą zachowywać się inaczej przy zmianie punktu ciała, który inicjuje ruch. Oznacza to, że istnieje w danym miejscu możliwość ślizgu i relatywnego ruchu tkanek w jednym kierunku jednak brak go w przeciwnym kierunku. Daje to możliwość uzyskanie lepszego zakresu przy zmianie elementu nadającego ruch tkance. Tego typu analiza nie była dotychczas brana pod uwagę w analizie biomechanicznej jakiej używa współczesna medycyna. Zrozumienie tych zasad pozwoli nam na milowy skok w planowaniu leczenia i rozumieniu dysfunkcji narządu ruchu i jego przeciążeń.

Widzimy możliwość potencjalnego zastosowania „Nowych Zasad Biomechaniki” i uzyskanych wyników naszych badań w robotyce, tak, aby nie w pełni sprawne osoby (np. ze zmianami zwyrodnieniowymi, niedowładem) mogły – korzystając z bionicznych narzędzi i rozwiązań – mieć możliwie najpełniej odzyskane zdolności ruchowe. Ponadto, lepsze zrozumienie biomechaniki człowieka pozwoli stworzyć w przyszłości roboty, które będą sprawniej poruszały się i będą efektywniej zastępowały człowieka w pracach i miejscach dla niego niebezpiecznych.Do góry


Do góry
Wszystkie prawa zastrzeżone © Scienceship.com 2017
Znajdź nas na:
Development by ADVOX