Informacje o projekcie
Główny partner

Genealogia i historia dla każdej rodziny

Zebrane 1 055 PLN
11 %
Cel    10 000 PLN
Liczba wspierających: 17
Do końca: 0 dni
Wspierasz? Zaloguj się!
Wprowadzenie do projektu

W istniejących archiwach często brak jest odpowiednich indeksów, wypisów lub części danych, co uniemożliwia odtworzenie drzewa genealogicznego poszczególnej rodziny, a same prace odtworzeniowe w tym zakresie często przypominają znalezienie rodzinnej "igły" w stogu siana. My, w naszych bazach, natomiast wypisujemy informacje odpowiednio posegregowane merytorycznie, co pozwala tę „igłę” zdecydowanie łatwiej znaleźć. Wiele lat doświadczeń pozwoliło nam zbudować sprawne i unikalne "silniki" baz danych. To co już udało nam się stworzyć, to w szczególności: 1) Bazę Powstańców Styczniowych zawierającą 42.000 wpisów, 2) Bazę lokalizacji miejscowości przedrozbiorowych licząca 100.000 wpisów, 3) Zbiór sfotografowanych grobów kresowych - 100.000, 4) Zbiór skanów zdigitalizowanych dokumentów - 500.000. Jest to tylko część naszej działalności prowadzonej społecznie od kilku lat. Jednakże, wsparcie finansowe dla naszych dalszych prac naukowych i archiwizacyjnych pozwoli nam rozwinąć dotychczasowe bazy i zbiory, aby jeszcze dokładniej odtwarzać genealogię rodzinną mieszkańców Polski.

Opis jak będzie realizowany projekt (metodologia)

Bazy i zbiory obejmują systematycznie wprowadzane przez użytkowników i archiwistów, naukowców informacje oraz zdjęcia i dokumenty. Im więcej wprowadzimy danych, tym więcej osób będzie mogło skorzystać z wyników tej pracy .
Dzięki funduszom z projektu poszerzone zostaną Bazy Powstańców Styczniowych, Baza Właścicieli Ziemskich, Baza Oficjalistów Dworskich a także baza grobów polskich szczególnie na Kresach. Zamierzamy też powiększyć ikonografię nieznanych polskich dworów kresowych.

Znaczenie projektu

W wyniku takich wydarzeń historycznych jak: zsyłki, więzienia, parcelacje majątków, zmuszanie do emigracji, przesiedlenia, uległa zatarciu tożsamość wielu mieszkańców Polski. Skutecznym narzędziem do jej odtworzenia jest genealogia rodzinna ,która ułatwia odtworzenie korzeni rodzinnych drzew genealogicznych i. Skuteczność dotychczas przeprowadzonych przez nas działań wykracza dużo dalej niż odkrycia genealogii i zaginionych przodków. Dzięki bazom i zbiorom udało się uratować kilka cmentarzy kresowych, rozwinąć działalność towarzystw polskich, odkryć ślady licznych zaginionych bohaterów z czasów powstań, zaborów i wojen.
Chcemy kontynuować nasze prace naukowe i archiwizacyjne, aby jak największa liczba mieszkańców Polski i ich krewnych mogła skorzystać z baz danych i zbiorów w celu odtworzenia swoich drzew genealogicznych, utraconych rodzinnych historii, a nawet szukać zaginionych krewnych.

Opis budżetu projektu (na co potrzebne są środki)

Kwota którą wyznaczamy sobie na cel to skromna część potrzebnych środków na kontynuację naszych prac naukowych i archiwizacyjnych. Fundusze te przeznaczone będą w całości na obsługę i powiększanie zbiorów i baz danych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.
Środki zebrane przeznaczymy na: kwerendy unikalnych źródeł uzupełniających ogólnodostępne bazy, poprawienie prezentacji i dostępności danych oraz digitalizację zagrożonych materiałów z archiwów na Kresach.

Harmonogram projektu (opis głównych etapów i terminy)

Prace nasze są prowadzone już od kilku lat. W ramach niniejszego projektu, który stanowi spójną kontynuację prowadzonych wcześniej prac, zakładamy następujące etapy:
1. Dostarczenie nagród – w terminie dni 30 od zakończenia pozyskiwania środków w ramach projektu.
2. Rozpoczęcie i prowadzenie prac naukowych i archiwizacyjnych od zakończenia pozyskiwania środków w ramach projektu.
3. Uzupełnienie baz danych i zbiorów zdjęć oraz dokumentów zebranymi w projekcie materiałami - do sierpnia 2017.
4. Opublikowanie podsumowania działań sfinansowanych przy wykorzystaniu środków pozyskanych w projekcie.

Co zrobię z pieniędzmi, gdy nie uzbieram całej kwoty i jak będę dalej realizował projekt

Każda złotówka przeznaczona na ten projekt pomaga rozwijać i powiększać istniejące bazy danych i zbiory. Jeśli uzbieramy część zakładanej w projekcie kwoty, to w całości ja przeznaczymy na realizację możliwie największej części planowanych prac naukowych i archiwizacyjnych.
W takie sytuacji, dalsze prace będziemy finansować pozyskując środki z innych źródeł.

15 PLN
Wymienienie na stronie sponsorskiej

Imię, nazwisko i miejsce pochodzenia lub nazwa firmy i adres wymienione na stronie sponsorskiej dla projektu: www.genealogia.okiem.pl/fundusz i zamieszczone podziękowanie.

Do tej pory wykupiono: 6/1000
Kup nagrodę
50 PLN
Zakładki do książek

Zestaw 5 pięknych historycznych zakładek do książek oraz imię, nazwisko i miejsce pochodzenia lub nazwa firmy i adres wymienione na stronie sponsorskiej dla projektu: www.genealogia.okiem.pl/fundusz i zamieszczone podziękowanie.

Do tej pory wykupiono: 4/100
Kup nagrodę
70 PLN
“Ożywienie” portretu przodka

Profesjonalne graficzne opracowanie portretu przodka. Zdjęcie jest retuszowane, oczyszczane i odpowiednio pokolorowane zachowując zwyczaje epoki. Dodatkowo trzy zakładki historyczne oraz podziękowanie na stronie sponsorskiej wraz z imieniem, nazw...

Do tej pory wykupiono: 2/30
Kup nagrodę
100 PLN
Magnesy na lodówkę

Zestaw 5 historycznych magnesów na lodówkę oraz imię, nazwisko i miejsce pochodzenia lub nazwa firmy i adres wymienione na stronie sponsorskiej dla projektu: www.genealogia.okiem.pl/fundusz i zamieszczone podziękowanie.

Do tej pory wykupiono: 3/100
Kup nagrodę
150 PLN
Reprint herbu powstańczego w oprawie

Piękny, starannie wykonany reprint herbu powstańczego, oraz zestaw 5 zakładek historycznych. A także imię, nazwisko i miejsce pochodzenia lub nazwa firmy i adres wymienione na stronie sponsorskiej dla projektu: www.genealogia.okiem.pl/fundusz i...

Do tej pory wykupiono: 1/50
Kup nagrodę
300 PLN
Strona genealogiczna

Przygotowanie strony genealogicznej podanego nazwiska opublikowanej w bazie Genealogii Polaków (z materiałów znajdujących się w bazach i zbiorach) - z możliwością uzupełniania przez wspierającego, a także imię, nazwisko i miejsce pochodze...

Do tej pory wykupiono: 1/300
Kup nagrodę
Zespół badawczy
Prezes Fundacji, redaktor naczelny portalu Genealogia Polaków

Marcin Niewalda
Kierownik zespołu

mgr historii, fundator, kierownik ds prac archiwalnych


Piotr Wiszniewski

Kierownik ds kresowych badań terenowych


Piotr Strzetelski

Charakterystyka zespołu

Zespół składa się z wolontariuszy, oraz osób zatrudnionych do prac archiwalnych. W zależności od potrzeb są to osoby odpowiednio wykształcone i z doświadczeniem

Partnerzy badania

Partnerami instytucjonalnymi są archiwa, towarzystwa genealogiczne z całej Polski, muzea. Partnerami społecznymi są wszyscy redaktorzy bazy i wolontariusze.

 


Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne
Główny PartnerPortal Genealogia Polaków


Towarzystwo Polskie w Krystynopolu

Dodatkowe informacje

Jednym z najbardziej wzruszających sukcesów w ramach Bazy Powstańców Styczniowych było wydarzenie, które miało miejsce w pół roku po 150 rocznicy Powstania. Do redakcji zgłosiła się osoba żyjąca w Irkucku, będąc potomkiem powstańca-zesłańca. Z uzyskanych informacji wiedziała tylko że powstaniec ów zostawił w kraju siostrę. Miesiąc później, całkiem przypadkowo zgłosiła się osoba będąca potomkiem owej siostry wiedząc tylko tyle że brat praprababki został zesłany i słuch po nim zaginął. Po weryfikacji metrykalnej udało się połączyć rodzinę rozłączoną 150 lat temu. Podobnych wydarzeń jest więcej, a są one możliwe dzięki unikalnym systemom naszych baz.

Niezwykłym wydarzeniem było też odkrycie na marginesach starego ewangeliarza w małej wiosce na Ukrainie zapisów pochodzących z 1780 roku. Wszystkie historyczne materiały dotyczące tej wsi i parafii zostały zniszczone przez NKWD. Zapiski na marginesie były kopiami XVI i XVII wiecznych dokumentów poświadczających genealogie a także uposażenie i historię i parafii.

Nagrody

Cena nagród rzeczowych uwzględnia koszt wysyłki na terenie Polski przesyłką pocztową. W przypadku wysyłki zagranicznej konieczna będzie dopłata w zależności od miejsca doręczenia i cennika uzgodnionego operatora.

 

 Do góry


Do góry
Wszystkie prawa zastrzeżone © Scienceship.com 2017
Znajdź nas na:
Development by ADVOX